Bejelentés


MEGVALLÁSOK AZ ÉLET ÉS A HALÁL A NYELV HATALMÁBAN VAN..
Péld 8,8 Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog. Péld 10,19 A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.Péld 12,21 Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; a kik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek ő nála. Péld 14,3 A bolondnak szájában van kevélységnek pálczája; a bölcseknek pedig beszéde megtartja őket. Péld 14,7 Menj el a bolond férfiú elől; és nem ismerted meg a tudománynak beszédét. Péld 14,23 Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés. Péld 15,1 Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Péld 15,23 Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében mondott beszéd, oh mely igen jó! Péld 15,26 Útálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek. Péld 16,13 Kedvesek a királyoknak az igaz beszédek; és az igazmondót szereti a király. Péld 16,21 A ki elméjében bölcs, hívatik értelmesnek; a beszédnek pedig édessége neveli a tudományt. Péld 16,24 Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek. Péld 17,4 A gonosztevő hallgat az álnok beszédekre, a csalárd hallgat a gonosz nyelvre. Péld 17,7 Nem illik a bolondnak az ékes beszéd; még kevésbbé a tisztességesnek a hazug beszéd. Péld 17,27 A ki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és a ki higgadt lelkű, az értelmes férfiú. Péld 18,4 Mély víz az ember szájának beszéde, buzogó patak a bölcseségnek kútfeje. Péld 18,6 A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az ő szája ütésekért kiált. Péld 18,7 A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre. Péld 18,8 A susárlónak beszédei hizelkedők; és azok a szív belsejét áthatják. Péld 18,20 A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól. Péld 22,11 A ki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség: annak barátja a király. Péld 22,12 Az Úrnak szemei megőrzik a tudományt; a hitetlennek beszédét pedig felforgatja Péld 4,24 Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. Péld 6,12 Haszontalan ember, hamis férfiú, a ki álnok szájjal jár, Péld 8,13 Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm. Péld 10,6 Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be. Péld 10,11 Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el. Péld 10,14 A bölcsek tudományt rejtegetnek; a bolondnak szája pedig közeli romlás. Péld 10,31 Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik. Péld 10,32 Az igaznak ajkai azt tudják, a mi kedves; az istenteleneknek szája pedig a gonoszságot. Péld 11,9 Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az igazak a tudomány által megszabadulnak. Péld 11,11 Az igazaknak áldása által emelkedik a város; az istentelenek szája által pedig megromol. Péld 12,5 Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat. Péld 12,13 Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval; és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának. Péld 13,2 A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel. Péld 13,3 A ki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; a ki felnyitja száját, romlása az annak. Péld 14,3 A bolondnak szájában van kevélységnek pálczája; a bölcseknek pedig beszéde megtartja őket. Péld 14,5 A hűséges tanú nem hazud; a hamis tanú pedig hazugságot bocsát szájából. Péld 15,2 A bölcsek nyelve beszél jó tudományt: a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki. Péld 15,14 Az eszesnek elméje keresi a tudományt; a tudatlanok szája pedig legel bolondságot. Péld 15,23 Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében mondott beszéd, oh mely igen jó!

Üzenetküldés
Szerinted mivel emelhetném a weblapom színvonalát?

E-mail címed:
Szöveg:Linkek

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!